TWORZENIE


Tworzenie strony www, ulotki czy innych materiałów reklamowych jest procesem twórczym w związku z czym za każdym razem może trwać różną ilość czasu zależnie od skomplikowania projektu.

Generalnie pracę możemy podzielić na kilka etapów. Poniżej przedstawiam proces tworzenia strony www.

- Rozpoznanie potrzeb klienta - do czego ma służyć strona www, jakie środki finansowe może klient przeznaczyć (wiąże się z skomplikowaniem projektu) propozycje klienta, omówienie kolorystyki, ilości działów itp.

- Realizacja projektu w formie zdjęcia jpg. (klient otrzymuje kilka projektów).

- Wybór projektu najbardziej odpowiadającego klientowi (możliwa kompilacja różnych projektów).

- Tworzenie szablonu strony na podstawie projektu

- Wypełnienie strony treścią i materiałami przekazanymi przez klienta

- Naniesienie ostatecznych poprawek

- Umieszczenie strony na serwerze (naszym bądź wykupionym przez klienta)

- Ewentualna opieka i dalsze administrowanie stroną

Design by MANTIS Design